Publikatsiooni struktuur

Publikatsiooni struktuur


Uurimisprojekti tulemusi tutvustatakse avalikkusele trükitud publikatsiooniga, milles on ette nähtud järgmised peatükid:

1. peatükk

Keskaegse Liivimaa ajalugu – arhitektuurimaastiku kujunemise ajaloolised tingimused Euroopa piirialal

(asustus- ja kaubandusajalugu, Hansa Liit, maa etniline, sotsiaalne, religioosne ja majanduslik struktuur, Riia peapiiskopi ja Saksa ordu eriline poliitiline roll)

2. peatükk

Riia toomkirik Liivimaa arhitektuuriajaloo esimese monumentaalse ehitisena: teke, ehitusajalugu, tähendus

 • toomkiriku rajamist ja arengut puudutav ajalooline teave ja kontekst
 • toomkiriku ja ristikäigu kirjeldus
 • kirjalikel allikatel ja leidudel põhinev ehitusajalugu
 • arhitektuurilised eeskujud ja toomkiriku teke
 • Riia toomkirik Kirde-Euroopa tellisarhitektuuri teerajajana
 • toomkiriku skulptuurid kohalikus ja üleeuroopalises võrdluses

3. peatükk

Liivimaa piiskopkondade toomkirikud

 • Liivimaa piiskopkondade ja piiskoppide tähtsus
 • Tallinna toomkirik
 • Haapsalu toomkirik
 • Tartu toomkirik
 • Aizpute toomkirik
 • Pärnu toomkirik
 • Liivimaa toomkirikute arhitektuur ja nende seosed maa ülejäänud sakraalehitistega

4. peatükk

Kirikuehitus Liivimaa linnades Läänemerepiirkonna hansalinnade sakraalarhitektuuri kontekstis

 • Riia Püha Peetri kirik ja Rostocki Maarja kirik: linnade kirikuehituse iseseisvus ja sõltuvus
 • Jaani kirik Tartus
 • linnakirikud Tallinnas
 • linnakirikud Eestis
 • linnakirikud Lätis
 • kerjusordud ja nende mõju linnade topograafiale

5. peatükk

Kodanlik ja linnavõimu representatsioon linlikus profaanarhitektuuris

(linna rajamine, linna areng, ruumi areng, linnamüür, raekojad, gildihooned, haiglad, mustpeade maja)

 • linna tekke ja arengu ajaloolised, õiguslikud ja majanduslikud eeldused
 • linna ajaloolised portreed (rajamised, struktuur ja ruumi areng)
 • linnakindlustused
 • kodanlikud esindus- ja kommunaalhooned (raekojad, gildihooned, mustpeade majad, haiglad)
 • linnakodanike majad Riias ja Tallinnas

6. peatükk

Liivimaa kloostrid ohustatud piiriala spetsiifilise arhitektuurilahendusena

 • kerjusordud
 • Birgitiinide ordu kloostrid, Tsistertslaste ordu nunnad
 • tsistertslaste kaitsekloostrid

7. peatükk

Maapiirkondade sakraalarhitektuuri spetsiifiline kujunemine kolonisatsiooni tingimustes

(kristlus võõrvõimuna, võimueliidi initsiatiivil tekkinud suured kogudused; kultuuriteaduslikud aspektid)

 • koguduste keskaegne struktuur maapiirkondades
 • kihelkonnakirikute tüübid ja nende piirkondlik levik

8. peatükk

Liivimaa kaitseehitised

(linnused ja linnakindlustused piiriala olulisima ehitusülesandena, võimu presenteerimine piiril õigeuskliku Venemaaga, Liivimaa linnusearhitektuuri võrdlus Preisi ordumaa kaitseehitistega)

 • linnuste rajamise algusajad hilisel 12. ja 13. sajandil
 • Saksa ordu, Riia peapiiskopi ja piiskoppide residentslinnused; residentside ruumiprogramm ja kasutusstruktuur
 • maaisandlikud esinduslinnused
 • vasallide linnused
 • Liivimaa linnusearhitektuuri tüpoloogilised aspektid
 • linnuste ehitus ja võimu presenteerimine Liivimaa piiridel (nt Vastseliina, Vasknarva, Narva: välised ja sisemised piirid, rannikualad)
 • Liivimaa linnuste moderniseerimine varase uusaja lävel, võttes arvesse uusi sõja- ja relvastuse tehnoloogiaid
 • Liivimaa linnuste arhitektuur Euroopa kaitsearhitektuuri kontekstis

9. peatükk

Taani ehitustegevus Eestimaa hertsogkonnas

 • Taani aja arhitektuur Liivimaal Taani vaatenurgast – teadusajalugu

10. peatükk

Arhitektuursed üksikvormid ja ehitusskulptuur

 • sambad, portaalid, katuseviilud
 • ehitusskulptuur

11. peatükk

Ehitusmaterjalid ja värvikujundus

 • looduskivi ja tellis
 • värvid ja seinamaalingud

12. peatükk

Ehituskorraldus ja ehitustegevuse finantseerimine keskaegsel Liivimaal

 • kirikukorjandus (fabrica ecclesiae) Liivimaal Euroopa kontekstis
 • säilinud kirikuarved annetuste, ehitus- ja sotsiaalajaloo allikatena (Riia, Tallinn, Keila)
 • profaanne ehituskorraldus (eelkõige raekoja tellimused Tallinnas)

13. peatükk

Teadusajalugu 18. sajandist tänapäevani kujunevate rahvuste pingete taustal (baltisakslased, eestlased, lätlased, venelased)

 • kronoloogia ja rahvuslikud nägemused
 • diskussioon niinimetatud „Riia ehituskoolkonna“ ümber (Püha Jakobi kirik Riias, Cēsise Jaani kirik, Püha Siimoni kirik Valmieras, Urvaste)

14. peatükk

Keskaegne arhitektuur Liivimaal sakslaste, eestlaste ja lätlaste ühise kultuuripärandina 21. sajandil: vaade tänapäeva