Grāmatas satura rādītājs

Grāmatas satura rādītājs


Projekta rezultāti būs pieejami tiešsaistes katalogā, kā arī zinātniskas publikācijas veidā. Paredzēts rīkot starptautiskas konferences.

1. nodaļa

Livonijas viduslaiku vēsture – Eiropas pierobežas reģiona arhitektoniskās ainavas izveides vēsturiskais fons

(apdzīvotās vietas, Hanzas un tirdzniecības vēsture, zemes etniskā, sociālā, reliģiskā un ekonomiskā struktūra, Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa īpašā politiskā loma)

2. nodaļa

Rīgas Doma baznīca kā pirmā monumentāla celtne Livonijas arhitektūras vēsturē: tās ģenēze, būvvēsture, nozīme

 • rakstītie vēstures avoti, dibināšanas un attīstības vēsturiskais konteksts
 • Doma baznīcas un klostera apraksts
 • būvvēsture pēc dokumentārajiem avotiem un būvizpētes rezultātiem
 • Doma baznīcas arhitektoniskie paraugi un celtnes ģenēze
 • Rīgas Doms kā ķieģeļu arhitektūras prototips Eiropas ziemeļaustrumos
 • Doma būvskulpturas reģionālā un Eiropas viduslaiku būvmākslas kontekstā

3. nodaļa

Livonijas bīskapiju Doma baznīcas

 • Bīskapiju un bīskapu statuss Livonijā
 • Tallinas Doma baznīca
 • Doma baznīca Hāpsalu
 • Doma baznīca Tartu
 • bīskapa baznīca Aizputē
 • Doma baznīca Pērnavā
 • Doma baznīcas Livonijas viduslaiku sakrālās arhitektūras kontekstā

4. nodaļa

Livonijas pilsētu baznīcu arhitektūra Hanzas savienības pilsētu sakrālās arhitektūras kontekstā

 • Rīgas Sv. Pētera baznīca un Sv. Marijas baznīca Rostokā: pilsētu baznīcu arhitektūras patstāvīgums un ietekmes
 • Sv. Jāņa baznīca Tartu
 • pilsētu baznīcas Tallinnā
 • pilsētu baznīcu arhitektūra Igaunijā
 • pilsētu baznīcu arhitektūra Latvijā
 • ubagotājmūku ordeņi un to būvaktivitātes pilsētas topogrāfijā

5. nodaļa

Pilsoņu un pilsētas reprezentācija apbūvē

(pilsētu dibināšana, pilsētu attīstība, telpiskā attīstība; pilsētu mūri, rātsnami, ģilžu nami, hospitāļi, melngalvju nami)

 • pilsētu dibināšanas un attīstības vēsturiskie, juridiskie un ekonomiskie pamati
 • pilsētu vēsturiskie portreti (dibināšana, struktūra un telpiskā attīstība)
 • pilsētu nocietinājumi
 • pilsoniskās reprezentācijas un pašvaldības ēkas (rātsnami, ģilžu un melngalvju nami, hospitāļi)
 • dzīvojamie nami Rīgā un Tallinā

6. nodaļa

Livonijas klosteru specifiskie arhitektoniskie risinājumi pierobežas reģiona kontekstā

 • ubagotājmūku ordeņi
 • Sv. Birgitas ordenis, cisterciešu mūķeņu ordenis
 • nocietinātie cisterciešu klosteri

7. nodaļa

Lauku draudžu baznīcuīpašā arhitektūra kolonizācijas apstākļos

(kristietība kā sveša vara, valdošās elites organizēta lielu pagastu organizācija; kultūrzinātniskie aspekti)

 • viduslaiku draudžu struktūra lauku reģionos
 • draudžu baznīcu veidi un to reģionālais sadalījums

8. nodaļa

Livonijas nocietinājumu arhitektūra

(pilis un pilsētu nocietinājumi kā svarīgs celtniecības uzdevums pierobežas reģionā, varas prezentācija pierobežā ar pareizticīgo Krieviju, Livonijas piļu arhitektūra salīdzinājumā ar nocietinājumu būvēm Prūsijā)

 • piļu celtniecības pirmsākumi 12. un 13. gadsimta beigās
 • Vācu ordeņa, Rīgas arhibīskapa un bīskapu pilis; rezidenču telpu funkcijas un izmantošana
 • Zemeskungu nozīmēto amatpersonu pārvaldītās pilis
 • Vasaļu pilis
 • Livonijas piļu tipoloģija
 • piļu celtniecība un varas prezentācija Livonijas pierobežā (piemēram, Vasknarva, Narva: ārējās, iekšējās robežas, piekrastes zonas)
 • Livonijas piļu modernizācija pārejā uz agrīniem jaunākiem laikiem jaunu kara un ieroču tehnoloģiju laikmetā
 • Livonijas pilis Eiropas nocietinājumu arhitektūras kontekstā

9. nodaļa

Dāņu būvniecība Igaunijas hercogistē

 • Livonijas arhitektūra Dāņu valdīšanas laikā Dānijas skatījumā – historiogrāfisks apskats

10. nodaļa

Arhitektoniskās detaļas un dekors

 • pīlāri, portāli, zelmiņi
 • būvplastika

11. nodaļa

Būvmateriāls un apdare

 • akmens un ķieģelis
 • polihromija un sienu glezniecība

12. nodaļa

Darba organizācija un finansēšana viduslaiku Livonijā

 • būvfabrika (fabrica ecclesia) Livonijā Eiropas salīdzinājumā
 • baznīcu rēķini kā avoti ziedotāju, būvvēstures un sociālās vēstures izpētē (Rīga, Tallina, Keila)
 • darba organizācija sabiedrisko ēku celtniecībā (jo īpaši rātes pasūtījumi Tallinā)

13. nodaļa

Historiogrāfija no 18. gadsimta līdz mūsdienām nacionālās identitātes veidošanās rezultātā (vācbaltieši, igauņi, latvieši, krievi)

 • hronoloģisks izklāsts un nacionālās perspektīvas
 • diskusija par tā dēvēto “Rīgas celtniecības skolu” (Sv. Jēkaba baznīca Rīgā, Sv. Jāņa baznīca Cēsīs, Sv. Sīmaņa baznīca Valmierā, Urvastes baznīca)

14. nodaļa

Livonijas viduslaiku arhitektūra kā kopīgs 21. gadsimta vācu, igauņu un latviešu kultūras mantojums: skats tagadnē