Startseite – Eesti

Keskaegne arhitektuur Liivimaal

Liivimaa konföderatsiooni ajal tekkis selles regioonis märkimisväärne ja mitmekihiline arhitektuurimaastik, milles peegelduvad õhtumaise kristluse idapoolse piiriala eripärad. Keskajal rajati kindlusi, kirikuid ning väike- ja suurlinnu, mille mudelid ja eeskujud imporditi esmalt erinevatest, enamasti Saksamaa piirkondadest. Näha on sidemeid eelkõige Vestfaali, Saksimaa, Lübecki/Mecklenburgi ja Preisi ordumaaga.

Mittelalterliche Architektur in Livland

Mittelalterliche Architektur in Livland
Uurimisprojekt
Mittelalterliche Architektur in Livland
Objektide kataloog
Mittelalterliche Architektur in Livland
Fotogalerii