Autori un iesaistītās institūcijas

Autori un iesaistītās institūcijas


Projekta darbinieki un autori

 • Kaurs Alttoa (Kaur Alttoa, mākslas vēsturnieks; Tartu)
 • Dr. Agnese Bergholde-Volfa (Bergholde-Wolf, mākslas vēsturniece; Mārburga un Rīga)
 • Prof. Dr. Rainers Acbahs (Rainer Atzbach, arheologs; Orhūsa (Aarhus))
 • Dr. Aleksanders Baranovs (Alexander Baranov, vēsturnieks; Berlīne)
 • Dr. Elita Grosmane (mākslas zinātniece; Rīga)
 • PD Dr. Kristofers Hermans (Christofer Herrmann, mākslas vēsturnieks un būvpētnieks; Mainca und Berlīne)
 • Dr. Ilmārs Dirveiks (arhitekts un būvpētnieks; Rīga)
 • Prof. Dr. Bernharts Jēnigs (Bernhart Jähnig, vēsturnieks; Berlīne)
 • Dr. Villu Kadakass (Kadakas, arheologs; Tallina)
 • Dr. Juhans Krēms (Juhan Kreem, vēsturnieks; Tallina)
 • Prof. Dr. Ilgvars Misāns (vēsturnieks; Rīga)
 • Prof. Dr. Matiass Millers (Matthias Müller, mākslas zinātnieks; Mainca)
 • Dr. Ieva Ose (mākslas zinātniece un arheoloģe; Rīga)
 • Prof. Dr. Ojārs Spārītis (mākslas un kultūras zinātnieks; Rīga)
 • Prof. Dr. Dethards fon Vinterfelds (Dethard von Winterfeld, mākslas zinātnieks; Mainca)

Iesaistītās institūcijas

Projektu koordinē Maincas Johannesa Gūtenberga universitātes Mākslas vēstures un muzikoloģijas institūta Mākslas vēstures nodaļa.

Projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas:

 • Latvijas Zinātņu akadēmija
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
 • Tallinas pilsētas arhīvs / Tallinna Linnaarhiiv
 • Orhūsas universitātes Arheoloģijas un kultūras mantojuma fakultāte / Aarhus University, department of Archaeology and Heritage Studies
 • Starptautiskā Vācu ordeņa vēstures pētniecības komisija / Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens

Projekta finansējums