Zinātniskais projekts

Zinātniskais projekts


Uzdevumi un jautājumi

Kāpēc ir vērts zinātniski aplūkot viduslaiku arhitektūru Livonijā? Īpašais vēsturiskais fons kopā ar ģeogrāfisko novietojumu pie robežas starp austrumiem un rietumiem  rada vairākus interesantus aspektus, kas tiks apskatīti projektā. Tajā tiks pamatoti priekšnoteikumi, kas ietekmēja viduslaiku arhitektūras attīstību zemes kolonizācijas un kristīgās misijas kontekstā, tiks pētīti reģionālo “celtniecības skolu”, piemēram, “Rīgas celtniecības skolas” attīstības jautājumi, kā arī skaidrots arhitektūras ainavas attīstības process. Visbeidzot, pienācis arī laiks kritiski izvērtēt un atspoguļot 19. un 20. gadsimta pētījumu vēsturi, parādot tās attīstību dažādās vietējās etniskajās grupās (baltvācieši, igauņi, latvieši, krievi) un nacionālo konfliktu ietekmē. Triju valstu kopprojekts nodrošinās, ka Livonijas viduslaiku arhitektūras ģenēze, attīstība un nozīme netiks vērtēta no vienas nācijas viedokļa, bet gan tiks radīta visaptveroša Eiropas perspektīva.

Pētījuma metodes un struktūra

2020. – 2022. gadā realizētā projekta mērķis ir nodrošināt gan bāzi turpmākiem, gan plašākiem mākslas un kultūras mantojuma pētījumiem Livonijas arhitektūrā, kā arī sniegt starpposma novērtējumu par pašreizējo zināšanu līmeni. Šajā nolūkā tiks sastādīts katalogs, kurā iekļaus ap 350 viduslaiku ēku, kas ir saglabājušās vai kuru kādreizējā pastāvēšana ir dokumentēta attēlos un rakstītajos vēstures avotos. Katalogs veidos pamatu formāli analītiskiem pētījumiem, kuros, piemēram, būs iespējams noteikt tipoloģiskās grupas un attēlot tās kartēs. Pamatojoties uz šīm analīzēm, var izstrādāt arhitektūras attīstības tendences un īpašās iezīmes, kā arī saistīt tās ar kaimiņu reģionu arhitektūru un celtņu pasūtītāju izcelsmes apvidiem. Pēc tam turpmākajos atsevišķos pētījumos būs iespējams salīdzināt zīmīgus  tipoloģiskus vai formai raksturīgus izplatīšanas modeļus ar vēsturiskiem, politiskiem, kultūras un ekonomiskiem attīstības apstākļiem, lai iegūtu skaidrojošus modeļus empīriski noteiktām parādībām. Īpaši būs jāpārbauda, ​​cik lielā mērā Livonijas integrācija pārreģionālo ekonomisko un politisko apvienību tīklos (Hanza, Vācu ordenis, Romas katoļu baznīcas organizācija) atspoguļojās tās arhitektūrā. Turklāt būs jāņem vērā Livonijas kā rietumu sociālās sistēmas nomales reģiona īpašie apstākļi pie robežas ar Krievzemes pareizticīgo kultūru.

Projekta rezultātu prezentācija

Projekta rezultāti būs pieejami tiešsaistes katalogā, kā arī zinātniskas publikācijas veidā. Paredzēts rīkot starptautiskas konferences.